How to Create – Enable Group Policy Windows Servis – MSMQ Services Enable

 

How to Create – Enable  Group Policy Windows Servis – MSMQ Services Enable

 

dism /online /Enable-Feature /FeatureName:MSMQ-Container /Norestart /Quiet

dism /online /Enable-Feature /FeatureName:MSMQ-Server /Norestart /Quiet

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir